Filmography

Tabiyaokaeri

Genre TV drama
Country Japan
Year
filmed
Year of
opening to
the public
2022
Shooting
Place
Marugoichiba , Honmachisuji shotengai , NIshi Kobe center street , Tetsujinhiroba , Port Island Shiosai Park , Sanpei , 39SAIGON , Maruyone
Distributor,
TV Station
NHK
Director Yoshio Watanabe
Casts Sakura Ando , Reo Tamaoki , Jun Miho , Tetsuya Takeda , Yoshihiro Nakayama , Chisun , Shusaku Kamikawa , Rei Okamoto , Shinji Saitoh , Naomasa Musaka
Others -

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Copyright© Kobe Film Office All Rights Reserved.